Lesmethode

In mijn lessen worden dans en beweging bijgebracht door middel van fantasievolle dansverhalen. De verhalen worden vanuit de belevingswereld van de kinderen met veel fantasie vormgegeven. De kinderen dansen, horen en ervaren het verhaal:

  • De kinderen worden daarbij in de beeldende taal benaderd.
  • Het gebruik en de keuze van muziek en attributen verduidelijken de dansverhalen en geven sfeer.
  • Er is altijd een vaste, gestructureerde op- en afbouw van de les, dit zorgt voor een veilig gevoel en tevens voor de juiste dynamiek.
  • Er is een mooie balans tussen rust, actie, en herhaling van de dansbeweging.
  • Met veel aandacht voor taal, cognitieve vaardigheden en natuurlijk de motorische ontwikkeling van de kinderen.